Photos © Aurora Haaland Stenersen
Nordnorsk kunstnersenter, NNKS, er Nord-Norges regionale senter for samtidskunst. Vårt formål er å skape interesse for og styrke billedkunst og kunsthåndverk i landsdelen gjennomregional og internasjonal orientering.
I Svolvær arbeider NNKS med et skiftende utstillingsprogram, samt salg av kunst og kunsthåndverk fra regionen. På Svinøya driftes Kunstnerhuset i Lofoten, en gjestekunstnerbolig. Annet hvert år arrangerer NNKS den internasjonale kunstfestivalen LIAF, Lofoten International Art Festival.
_____________

The North Norwegian Art Centre, NNKS, is Northern Norway's regional centre for contemporary art. Its aim is to create interest for art, and arts and crafts in the region through a regional and international orientation.
In Svolvær, NNKS works with an ongoing exhibition program and sales of arts and crafts from the region. NNKS runs Kunstnerhuset in Lofoten, a residency house for artists located on the island of Svinøya. Every other year, NNKS organises the international art festival LIAF, Lofoten International Art Festival.
_____________
Das Nordnorwegische Kunstzentrum, NNKS, ist das regionale Zentrum für zeitgenössische Kunst in Nordnorwegen. Ihr Ziel ist es, durch eine regionale und internationale Ausrichtung das Interesse für Kunst und Kunsthandwerk in der Region zu wecken.
In Svolvær arbeitet das NNKS mit einem laufenden Ausstellungsprogramm und dem Verkauf von Kunst und Kunsthandwerk aus der Region. NNKS betreibt das Kunstnerhuset auf den Lofoten, eine Künstlerresidenz auf der Insel Svinøya. Alle zwei Jahre organisiert NNKS das internationale Kunstfestival LIAF, Lofoten International Art Festival.